Opis

Opis i svojstva proizvoda

X-tra je smjesa koja se sastoji cementa visoke otpornosti na sulfate (HRS), kvarcnih agregata u odabranoj i kontroliranoj krivulji veličine zrna i aktivnih kemijskih sredstava i katalizatora (uključujući soli, kiseline i karbonate), koji se može aktivirati u slučaju propuštanja vode i ostati uvijek aktivni; pomiješana s vodom stvara određenu žbuku koja, prilikom primjene na beton, omogućuje prodiranje aktivnih kemijskih sredstava i katalizatora koji reagiraju sa komponentama stvarajući netopive kristale i potom zatvarajući poroznost i mikropukotine. X-tra trajno hidroizolira i štiti sve betonske konstrukcije u dubinu. Prodiranje X-tra u beton je moguć pomoću vode kod pozitivnog i protutlačnog potiska. U nedostatku vode ne dolazi do reakcije. U dodiru s vodom čak i dugo nakon primjene, kemijske komponente se aktiviraju i nastavljaju proces prodiranja i stvaranja netopivih kristala unutar betona. Za uporabu zatražite način primjene koji odgovara određenoj vrsti ugradnje.

Područje primjene
X-tra se obično koristi za sve stare ili nove okomite ili vodoravne betonske konstrukcije kao što su:
• temeljne ploče u obliku posipanja svježeg betona i u obliku žbuke
• podrumi iznutra i izvana, okna za dizala
• pomorske gradnje i artefakti koji moraju biti otporni kloridima
• postrojenja za pročišćavanje i kompostiranje, kanalizacija
• spremnici za zadržavanje vode, bazeni, fontane, spremnici za vatru i prve kiše
• spremnici pitke vode, vodovodne cijevi, kanali za navodnjavanje, tuneli, podvožnjaci
• građevinski i vojni inženjerski radovi poput mostova, brana, bunkera

Potrošnja
U obliku žbuke: 2 ruke sa po 1,5 kg/m².
Posipanjem na temeljne ploče: 2 ruke sa po 1,20 kg/m² prije i poslje nasipa

Vreća 25 kg