Opis

Težina – 5,0 kg/vreća

Gipsani glet materijal koristi se za ručno zapunjavanje bandažnih traka, lijepljenje gips ploča i ispunjavanje oštećenja gips ploča.