Opis

Tradicionalna puna opeka za zidanje obložnog zida, za gradnju unutarnjih zidova, za ožbukane nosive zidove, pregradne zidove, zidove sa zvučnom izolacijom, stupove, lukove, zabate, parapete i podnožja. Preporučuje se čak i za primjenu kod vidljivih zidova za lukove, ekskluzivnih podruma ili ukrasnih zidova.

Dimenzije 25 x 12 x 5,5 cm

Potrošnja opeke 50 kom/m2

Razred otpornosti na požar: A1

Toplinska vodljivost: 0,45 W/mK

Faktor otpornosti na širenje vodene pare µ=5/10