Opis

Poliuretanska pijena jednokomponentna je poliuretanska pjena koja se stvrdnjuje u doticaju s vlagom zraka.
Područja primjene: za ljepljenje, za montiranje i ugrađivanje, za zapunjivanje, za ugrađivanje.