Opis

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju klasičnih neprohodnih i zelenih ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na čeličnim profiliranim konstrukcijama

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

Deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD =0,036 W/mK
Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti po HRN EN 826: min. 50 kPa

Napomena: Cijena za m2. Isporuka na pune palete.