Opis

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim (ETICS sustavi) žbukama. Pričvršćenje na zid izvodi se kombinacijom certificiranog u sustavu morta za lijepljenje koje se nanosi po rubu ploče i točkasto po cijeloj ploči (minimalna pokrivenost 40%) i certificiranih pričvrsnica (6-8 kom/m2). Primjenjuje se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu toplinske zaštite, vatrootpornosti, u novogradnji te kod sanacija osobito trošnih postojećih fasada.

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU 1

Deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD =0,035 W/mK
Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1
Čvrstoća na raslojavanje po HRN EN 1607: min. 10 kP