Opis

Akrilna završna žbuka za kontaktne fasade, granulacije 1/1,5 mm,

  • utrošak:

cca 2-2,5 kg/m2 za granulaciju od 1 mm

cca 2,3-2,7 kg/m2 za granulaciju od 1,5 mm

 

Prednosti

  • konstantna provjera kvalitete sirovina
    • po upitu se može tonirati sukladno tonu karte FASSATHERM 365